Programa CDTI – CIEN (Consorcio de Investigación Empresarial Nacional)

Realització d’activitats d’investigació industrial i de desenvolupament experimental en les que s’adquireixin coneixements i tècniques necessàries per a la creació de nous productes, processos de serveis, contribucions a millorar considerablement els productes, processos o serveis existents, sempre que incorporem desenvolupaments específics rellevants. [Convocatòria oberta]