AJUTS COVID-19 PER A MICRO I PETITES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEIS A LA PRODUCCIÓ DEC

AJUTS COVID-19 PER A MICRO I PETITES EMPRESES DEL SECTOR INDUSTRIAL I DE SERVEISA LA PRODUCCIÓ DEC

Ajuts a l’adquisició de maquinària, equipament avançat i a la incorporació de tecnologies de la indústria 4.0 en un entorn afectat per la COVID-19

4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

Inversions per a l’adquisició de llicències de software, maquinària i equips agraris per a la millora de la gestió ramadera, millora del control i la qualitat en la recol·lecció, reducció de l’ús de químics i emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

Inversions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars d’explotacions agrícoles i ramaderes, així com la valorització energètica de fems i de biomassa agrícola.