Ajuts de MINIMIS per al foment del Genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter 2021. (DARP)

Ajuts de MINIMIS per al foment del Genotipatge de vedelles per a la producció de llet en control oficial de rendiment lleter 2021. (DARP) – Subvencionar els costos d eles activitats de genotipatge de vedelles de menys de 24 mesos destinades a la reproducció per a la producció de llet.