4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

4. PROGRAMA D’AJUTS PER A L’APLICACIÓ DE L’AGRICULTURA DE PRECISIÓ I TECNOLOGÍES 4.0 EN EL SECTOR AGRÍCOLA I RAMADER – DACC

Inversions per a l’adquisició de llicències de software, maquinària i equips agraris per a la millora de la gestió ramadera, millora del control i la qualitat en la recol·lecció, reducció de l’ús de químics i emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

3. PROGRAMA D’AJUTS A INVERSIONS EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIES RENOVABLES – DACC

Inversions per a la millora de l’eficiència energètica en edificis, naus i instal·lacions auxiliars d’explotacions agrícoles i ramaderes, així com la valorització energètica de fems i de biomassa agrícola.

Ajuts a projectes de R+D de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – Grans Implementacions – MINCOTUR

Ajuts a projectes de R+D de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – Grans Implementacions – MINCOTUR

Ajuts a projectes d’R+D i d’innovació en l’àmbit de l’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat a conseqüència de la seva digitalització

Ajuts a Projectes d’R+D+i en l’àmbit de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – PIMES – MINCOTUR

Ajuts a Projectes d’R+D+i en l’àmbit de la INDÚSTRIA CONNECTADA 4.0 – PIMES – MINCOTUR

Ajuts a projectes d’R+D i d’innovació en l’àmbit de l’organització i processos que contribueixin a la transformació digital de les empreses industrials i a la millora de la seva sostenibilitat a conseqüència de la seva digitalització

Projecte d’innovació d’interès general per part de Grups Operatius – MAPA

Projecte d’innovació d’interès general per part de Grups Operatius – MAPA

Execució de projectes d’innovació general per part de grups operatius supraautonòmics, per al benefici de tot un sector o subsector i amb la realització en almenys dues comunitats autònomes.

AJUTS MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES – DACC

AJUTS MINIMIS PER A LA PROMOCIÓ DE LES EXPORTACIONS DE LES INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES – DACC

Ajuts a exportacions de les indústries agroalimentàries en activitats de formació i promoció comercial exterior per iniciar, incrementar o consolidar les expedicions de la Unió Europea i les exportacions a països tercers.