ca es

Bonificacions pel personal investigador R+D+i

Incentius fiscals

Reducció de les quotes a pagar de la Seguretat Social per contingències comunes - Personal dedicat en exclusiva a R+D+i

Incentiu no tributari d’aplicació immediata

Requisits

  • Treballadors dedicats al 100% a activitats de R+D+i (s’accepta un 15% en tasques de formació, divulgació o similars).
  • Grups de cotització 1, 2, 3 i 4.
  • Contractes de caràcter indefinit, en pràctiques o per obra o servei determinat (duració mínima de tres mesos).
  • Imprescindible l’avaluació d’aquesta partida a través d’auditoria “in situ” en bonificar 10 o més investigadors amb la obtenció d’un informe motivat vinculant.

RD 475/2014

Avantatges

Reducció en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingencies comunes

Aplicació de les bonificacions amb caràcter automàtic en els corresponents documents de cotització. S’accepta un 15% en tasques de formació, divulgació o similars.

PIME innovadora

Compatibilitat amb deduccions fiscals R+D+i

Per qualsevol tipus d’entitat

Tens personal dedicat exclusivament a activitats de recerca i desenvolupament? T'aprofites de les bonificacions a la seguretat social existents per aquest tipus d'empleats?