ca es

Últimes convocatòries

Notícies del blog

LÍNIA D’AJUDA A PROJECTES INDUSTRIALS (IVACE)

LÍNIA D’AJUDA A PROJECTES INDUSTRIALS (IVACE)

Projectes que facilitin la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en els processos industrials existents en les empreses de la Comunitat Valenciana. [05 de març fins el 19 de abril de 2018][...]

Leer más
Línies d’ajuts per projectes industrials – CDTI

Línies d’ajuts per projectes industrials – CDTI

Projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d´un procés productiu, producte o servei, que poden compendre tant activitats d´ investigació industrial com de desenvolupament experimental. [Convocatòria oberta][...]

Leer más
Nuclis Locals

Nuclis Locals

Ajudes per incentivar la realització, de forma individual o cooperativa, d'activitats R+D amb un component internacional o realitzades a Catalunya. Subvenció. [⚠ Fins 01/03/2018][...]

Leer más
Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis PAREER II

Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis PAREER II

Incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora d'eficiència energètica, i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu us i de la naturalesa jurídica dels se[...]

Leer más
Actuacions d’eficiència energètica al sector industrial – IDAE (MINETUR)

Actuacions d’eficiència energètica al sector industrial – IDAE (MINETUR)

Actuacions d'estalvi i eficiència energètica: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials i implementació de sistemes de gestió energètica. [⚠ Fins l' 01/06/2018 o esgotament de fons][...]

Leer más
Reptes Col·laboració 2017 [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Reptes Col·laboració 2017 [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Projectes per fomentar la cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes de R+D+I. [Del 14 de novembre fins el 13 de desembre de 2017 a les 15:00 h][...]

Leer más
Inversions empresarials d’Alt Impacte [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Inversions empresarials d’Alt Impacte [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Projectes d’inversions realitzats a Catalunya tant per a empreses ja establertes com d’empreses en procés d'establir-s’hi. [Fins el 18 d'Octubre de 2017][...]

Leer más
Grups Operatius [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Grups Operatius [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Fomentar la cooperació per a la innovació en els sectors agroalimentari i forestal per a una agricultura més competitiva i amb menor impacte ambiental. [Fins el 15 de novembre de 2017][...]

Leer más
Programa NEOTEC [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Programa NEOTEC [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Ajudes per la posada en marxa de nous projectes empresarials que requereixin l'ús dels coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i on l'estratègia de negoci es basa en el desenvolupament de tecnologia. [Fins el 20 de setembre de 2017][...]

Leer más
CIEN 2017 (Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional) [CONVOCATÒRIA TANCADA]

CIEN 2017 (Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional) [CONVOCATÒRIA TANCADA]

Realització d'activitats d'Investigació Industrial i de Desenvolupament Experimental en què s'adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis [...]

Leer más