ca es

Últimes convocatòries

Notícies del blog

Línies d’ajuts per projectes industrials – CDTI

Línies d’ajuts per projectes industrials – CDTI

Projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d´un procés productiu, producte o servei, que poden compendre tant activitats d´ investigació industrial com de desenvolupament experimental. [Convocatòria oberta][...]

Leer más
Grups Operatius

Grups Operatius

Fomentar la cooperació per a la innovació en els sectors agroalimentari i forestal per a una agricultura més competitiva i amb menor impacte ambiental. [Fins el 31 d'octubre de 2018][...]

Leer más
CIEN 2018 (Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional)

CIEN 2018 (Consorcis d’Investigació Empresarial Nacional)

Realització d'activitats d'Investigació Industrial i de Desenvolupament Experimental en què s'adquireixin coneixements i tècniques que puguin resultar d'utilitat per a la creació de nous productes, processos o serveis, o contribuir a millorar considerablement els productes, processos o serveis [...]

Leer más
Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis PAREER II

Ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis PAREER II

Incentivar i promoure la realització d'actuacions de reforma que redueixin les emissions de diòxid de carboni, mitjançant la millora d'eficiència energètica, i l'aprofitament de les energies renovables en els edificis existents, amb independència del seu us i de la naturalesa jurídica dels se[...]

Leer más
Actuacions d’eficiència energètica al sector industrial – IDAE (MINETUR)

Actuacions d’eficiència energètica al sector industrial – IDAE (MINETUR)

Actuacions d'estalvi i eficiència energètica: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials i implementació de sistemes de gestió energètica. [⚠ Fins l' 01/06/2018 o esgotament de fons][...]

Leer más